Průběh ošetření

Před samotným ošetřením vedu s klientem rozhovor, abych zjistila klientův stav, fyzické nebo psychické potíže, prožitá traumata či záměr, se kterým na terapii přichází. Po té přichází samotné ošetření na lehátku.

Při kranio ošetření klient spočívá na masážním lehátku, oblečený a přikrytý dekou. Terapeut přikládá na jeho tělo ruce a tímto jemným kontaktem vnímá drobné pohyby v systému i v energetickém poli, které značí zdraví nebo naopak blok. Svým dotekem mobilizuji systém klienta k rozpuštění bloků.

Klient nemusí vůbec mluvit, pokud nechce nebo nemá potřebu. Pokud však o svých pocitech mluvit chce, i to je vítáno. Někdy se klient během terapie rozpláče úlevou, někdy na úlevu reaguje smíchem. Během terapie se mohou dostavit i fyzické projevy jako záškuby, chvění, třes končetin. Vše je v naprostém pořádku tak, jak to právě probíhá.

Harmonizace byla pro mě podpůrnou a velmi účinnou pomocí během mé léčby chemoterapií, mentální i fyzickou. Nyní jsem již zdravá a mohla jsem se vrátit ke svému podnikání a práci na zahrádce.

Eva S.

Paní Marie mi velmi pomohla v době, kdy jsem nevěděla, co se s mým tělem děje. Měla jsem stavy zvýšené dráždivosti nervosvalového ústrojí, křeče, stavy strachu a úzkosti. Po terapiích se mi lépe dýchá a snížily se frekvence křečových stavů i úzkostných pocitů. Více relaxuji, medituji, chodím do přírody a věnuji se jízdě na koni.
Marie je velmi milá, optimistická a usměvavá paní, která léčí tělo i duši. Všem můžu jedině doporučit.

Kateřina H.